ApuseniValea Crisului RepedeBeiusCampia Crisurilor
 
Belényes Vidéke PDF Nyomtat E-mail
Image

Image

Image

Image

Image

Image 

Belényes Vidéke
Belényes a nevét adó fennsík közepén terűl el. A város környéke, a megye déli, Vaskóh (Vascau) város körüli terűleteivel együtt a legis­mertebb környék, ami a román hagyományőrző szokásokat és építészetet illeti. A környék bebarangolásával a régió bihari jelleg­zetességekben gazdag vidékével talál­kozunk, ahol az embereknek sikerűlt meg­őrizniűk hagyomány­aikat és történelműket eredeti valoságban. Attól függetlenől, hogy a környező falvakat vagy a távo­labbi hegy­vidékieket látogatják meg, a helybéliek ven­dégszeretetette és nyitottsága fogadja önöket

Turisztikai látnivalók:
   - karszt fennsík: Vaskóh-Calugari (Vascau-Calugari);
   - városok: Vaskóh, Vaskóhsziklás, Belényes (Vascau, Ştei, Beius);
   - karszt vidék: Magyarremete-Meziád- Rosia (Remetea-Meziad-Rosia);
   - a Fenes (Finis) völgye;
   - karszt fennsík: Dobrosd-Vida (Dobresti-Vida);
   - a Fekete Körös (Crisul Negru) völgye;
   - karszt fennsík: Havasdombró (Dumbravita de Codru);
   - a fatemplomok és népi műhelyek a Belényes (Beius) vidékéről.


   
A vaskó-kalugyeri (Vascau - Calugari) karszt fennsík, számos lélekzetelállító karsztjellenség található itt:
   - A kalugyeri (Calugari) kanyon-egyedűlálló a víz mennyisé­gének váltakozása miatt.
   - Vaskhói Campeneasca Barlang, lenyű­gőző víze­séssel a bejáratnál, dolinák és egyébb más karsztikus formák jellemzőek erre a vidékre.


    Város: Vaskóh, Vaskóhsziklás, Belényes (Vascau - Ştei - Beius):
   - Alexandru Andritioiu emlékmúzeum.
   - Vaskóhi pisztrángos.
   - A belényesi (Beius) városi múzeum, gazdag etnográ­fiai és történelmi kiállításokkal.
   - A második román nyelvű liceum Erdélyben, amelyet 1828-ban alapítottak. Jelenleg a „Samuil Vulcan” Nemzeti Liceúm.
   - A belényesi (Beius) vásár-minden csütör­tökön, a környék termelői és mesterei itt árulják és cserélik portékáikat.
   - A Carpinet melletti Izbuc Kolostor.
   - „Sf. Maria Mica” templom – 1780-ban épűlt, Baitan.


   Remetea - Meziad - Rosia karsztvidék:
   - Meziádi Barlang (4750 m) cseppkőkép­ződmén­yekben és barlangi faunában gazdag természetvédelmi terület, számos paleonto­lógiai leletet is találtak itt a kutatók.
   - A XIII-ik századbeli református templom Magyarremetén (Remetea).
   - Az Albioarei Szoros, az azonos nevű völgy kö­zepén helyezkedik el, mintegy 2 kilométer hosszan, helyenként 100 méter mély szaka­dékokkal.
   - Barlangok: Ciur-Izbuc barlang, amelyet ősi emberi lábnyomok tettek nevezetessé, melyek a barlang alapzatában kövesedtek meg.
   - A Cutilor, Lazurilor és Stramturii szorosok még szebbé teszik a vadregényes tájat.


   A Fenes (Finis) völgye, festői vidéke alkalmas pihe­nésre, halászatra és sétákra. Ebben a völgyben található az azonos nevű vár is amelyet a XIII-ik században építettek. Mára már csak néhány bástya és a várfalak romja maradt meg.


   Dobrosd-Vida (Dobresti-Vida) karsztfennsík:
   - Különlegeségét a források és szakadékok soka­sága adja, ahol a Nyugati Hegység (Apuseni) leghosszabb szorosa a Vidai szoros talál­hatók. A 10 kilométer hosszú szorosban számos barlang van: Cubles barlang és Giloasa Zsom­boly. A Vida gyűjtőtó tovább növeli a térség vonzerejét, halászatra és vizisportok űzésére alkalmas.


   A Fekete Körös (Crisul Negru) Völgye:
   - a havasdombrói (Dumbravita de Codru) karszt­fennsík külőn­álló térséget képez a Fekete Körös (Crisul Negru) középső folyá­sa és Gyepüso­lymos-Borz (Şoimi-Borz) tele­pűlése között. A völgyet erek törik meg, amely összhangban van a csendes erdős tájjal és a festői falvakkal.
   - A havasdombrói karszt­fennsík mé­retét tekintve kicsi (19 km), de a felszíni és föld alatti karsztformák sokasága fellelhető itt. A Morilor völgy és a Luncii völgybeli barlangok szemet­gyö­nyörködtetőek. A Pacau Domb (415 m), botanikai védett terűlet, ahol a bánáti bazsa­rózsa honos. A térség történelmi neve­zeteségei tükrözik a környék kö­zépkori hangulatát: a Soimii Vár romjai, amelyet a XIII-ik szá­za­dban építették vagy a Sannicolau de Beius-ban található Torony, szintén a XIII-ik szá­zadból.

   Fateplomok, népi mesterműhelyek és Belé­nyes vidéki szokások:

   

  • Vízimalmok: tárkánykai, biharrósai, bihar­kabai, kalugyeri, cseszvári, gurányi, belé­nyes­irtási (Tarcaita, Rosia, Cabesti, Calugari, Ceisoara, Gurani, Lazuri de Beius), a Borz-i Morilor völgy
  • Lazuri de Rosia: kürtöshegedű-készítő mester műhelye.
  • a dragottyai (Dragoteni) tojásfestő mű­helyben meg­csodálható a tojásfestés mű­vészete.
  • a bondorasszói (Budureasa): ládakészítő műhely, egy régi fafeldolgozási hagyo­mány­okkal rendel­kező falu.
  • a tatárfalvi (Totoreni) vesszőfonó műhelyek.
  • a belényesi (Beius): Argicris üzletben megta­lálhatók a lehecsényi (Lehecen) kerámiák és az üveg ikonok.
  • a rényi, koppándi, kolafalvi, bon­dorasszói, biharfenyvesi, dombro­ványi, kisbékafalvi, kápol­nai, tárkány­kai, fonóházi, cseszvári, dusafalvi, lankási, hutai, gyepüsolymosi, körös­száldobágyi és tatárfalvi (Rieni, Copaceni, Sebis, Petreasa, Huta, Colesti, Ceisoara, Dusesti, Luncasprie, Şoimus, Tarcaita, Totoreni, Budureasa, Bradet, Dumbraveni, Stancesti, Capalna, Saldabagiu Mic, Fanete) fatemplomok.
  • a kiskói (Chiscau) Flutur néprajzi múzeum, ahol megtekinthető Aurel Flutur magángyűjte­ménye (ingyenes látogatás).
  • a lehecsenyi (Leheceni) legfiatalabb fazekas, Raul Bocse, műhelye.
  • dobrosdi, dragottyai, biharrósai (Dobresti, Dragoteni, Rosia) szővőműhelyek.
  • Şusti-Lunca: házmúzeum.
  • a dragottyai (Dragoteni) hímestojást készítő verseny.

  Bõvebb információk:
  www.turismbihor.info
  www.apuseniexperience.ro
  www.lafluturi.go.ro
  www.beius.ro
  www.remetea.ro

     
 
     

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor revine initiatorilor site-ului web.

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana, in Romania cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.