ApuseniValea Crisului RepedeBeiusCampia Crisurilor
 
A Sebes Körö Völgye PDF Nyomtat E-mail
Image

Image

Image

Image

Image

Image 

A Sebes Körö Völgye
A három Körös közül talán a legismertebb a Sebes Körös (Crisul Repede), amely Bihar megye e ré­szének hát­gerincét is alkotja. A Sebes Körös az egész megyét átszeli a Kiralyerdő hegységből (Padurea Craiului) indulva az alföldi síkságon át, Nagyváradot (Oradea) érve. A folyó mentén végig a bámulatos táj, a falvak és hegyek szépsége, a karsztvölgyek és fennsíkok vég­telensége megállásra készteti a látogatót. Valoszínű, hogy ez az egyik legérdekesebb hely ahol az emberek és a természet zavartalan együttéléséről győződ­hetűnk meg.

   Turisztikai Látvinalók a Sebes Körös Völgyében
   A turisztikai látnivalók a megyét átszelő Sebes Körös mentén huzódnak. Az útvonalakat jelzik a térseg fő útvonalai is (DN1-E60) Nagyváradról Kolozsvár (Oradea-Cluj) felé, és a Telegd - Esküllő - Rév - Bulz - Biharfüred (Tileagd - Astileu - Vadu Crisului - Bulz - Stana de Vale) megyei út.

   A fugyivásárhelyi (Osorhei) gótikus stílusban épűlt református templom, amelynek harangját 1673-ban öntötték. Fugyi (Fughiu): római stílusban épűlt XVIII. századi református templom. Inánd (Ineu): gyűjtőtó. Telegd (Tileagd): gotikus református templom, melyet 1507-ben építették; mezőszakadati Teleki kastély; gyűjtőtó. Örvéndi (Urvind), XVII. századbeli református templom. Alsólugas (Lugasu de Jos): „Nasterea Maicii Domnului” ortodox templom a XVII-ik századból, gyűjtőtó. Felsőlugas (Lugasu de Sus): „Buna Vestire” XVIII. századi fatemplom, festett oltárajtókkal, paleon­tológiai rezervátum „Gruiul Pietrii”, középső Triász korból származó tengeri hűllőkkel. Élesd (Alesd): református tem­plom, ahol 1649-ból való ezüst serleg található; a XIX. századbeli Batthyányi kastély , gyönyörű barokk erkéllyel; a Létay kastély; gyűjtőtó. Tinod (Tinaud): 1659-ben épített „Sf. Dumitru” ortodox templom. Grosi: pisz­trángos a Grosi völgyben. Auseu: a XIX. század középső feléből származó vízimalom. Geghie: „Szent Péter és Pál apostol” XVIII századbeli fa­templom, a belső képek XVIII. század közepében készültek; Petre Bodeut nép­mű­vészeti magán­gyűj­teménye; a Zichy vadász­kastély, melyet 1860-ban építettek. Luncsoara: a XVIII. századi „Sf. Gheorghe” fa­templom, amely színekben és mon­danivalóban gazdag képekben bővelkedik. A tem­plomban őrzik azt a ládát, amelyet a szlovák mesterek keszítettek, a XVIII szá­zadban, hagyományos építészeti stílus, vízimalom. Borozel vízimalom a XIX századbeli. Borod két vízima­lom a XIX-ból. Delureni, „Sf. Arhangeli” fatemplom – 1723

   2 útvonal: Telegd - Chistag - Esküllõ Rév - Vársonkolyos - Barátka - Bulz - Biharfüred (Tileagd - Chistag - Astileu - Vadu Crisului - Suncuius - Bratca - Bulz - Stana de Vale)

   Tileagd (1 útvonal) Posoloaca: református templom 1785. Tetchea, kastély XIX.századbeli Esküllő (Astileu): XVIII. századi „Uri Ház” , Morilor Völgybeli barlang, az esküllői vízesbarlang, a Masa Mare alatti barlang. Pestera: Igric (Igrita) barlang, Pisnitel Vízesés. Újkapucs (Cacuciu Nou): XIII. századbeli templom; Josani: „Sf. Arhangeli” fatemplom XVIII századi. Dobricionest: pisztrángok, a Moara Conii forrás barlangja (Izbucul de la Moara Conii). Bertény (Birtin): Nagy Barlang (Pestera Mare), Condrovici Zsomboly. Tomnatic: az Öreg barlangja (Pestera Batranului). Rév (Vadu Crisului): a Sebes Körös Szorosa termé­szet­védelmi terület (Rezer­vatia Naturala Defileul Crisului Repede), ahol a révi Zichy cseppkő­barlang található, mely kiépített, villa­mosított barlang és csak turavezetővel látogat­ható; Tündérvári (Casa Zmeului) barlang, a Vama Sarii Vásár (június első vasárnapján); ke­rámiákat és agyag­edényeket készítő mesterek, Dinamitiera paleon­tológiai rezer­vátum, ahol Jura kori am­mo­niteszek és belemniteszek vannak. Vársonkolyos (Şuncuius): Vaskorszakbeli erődít­mény a Simionului dombon terűl el. A Recea domb paleontológiai rezervátum cso­dálatos ősnövé­nyeivel, a Szelek Bar­langja (Pestera Vantului), Románia leghosszabb barlangja (50 kilométer hosszú) és a Nagymagyar Barlang (Pestera Ungurul Mare), 0,55 kilométer hosszú, kiépített, villamosított barlang, csak turavezetővel látogatható. A Moanei barlang és a Misid Völgy változatos természeti rezervátum, ahol barlangok és növény különlegességek egyaránt fellelhetők. Balnaca: a Piatra Şoimului barlangok. Barátka (Bratca): írratlan színház, lenyűgöző szépségű vízimalmok, a Sancuta barlang. Damis: a XIX, XX században épített vízi­mal­mok, hagyo­mángyos építkezési mód és népi szo­kások, kürtös­hegedű mester, Ponoras barlang, Stanul Ciutii barlang, a Întorsurii barlang, Pascalau barlangja. Valea Crisului (ValeaNeagra): 1795 épűlt „Sf. Arhangheli” templom, hagy­ományos építkezési mód és népi szokások, paleon­tológiai rezervátum. Lorau: a Boiului völgye és vízesés, a Boiului Barlangja. Bulz: a 116 házszámnál egy népi üzemet találunk, amely egy vízimalomból és egy gyékényverőből áll, mindezeket a Iad vízével üze­meltetnek; hagyományos építészet és népszokások; a Bulz-i Vizes barlang. Ponoare: karsztjelenségek a Ponoare karsztfennsíkon (dolinák, ponorok, bar­langok); Pestera Cociului. Munteni: hagyományos építkezési mód és népi szokások, Iadului völgyi gyűjtőtó; Remec (Remeti), nagyon régi vízimalom; több mint 250 kisebb barlang található itt: Lelii Dombi Barlang, Pestera cu Cristale, Fata Apei barlang, Pobraz barlang, Fata Arsa barlang, a Mihaiului Domb és Gruiul Jderului. A les völgyi vízes barlang (Pestera cu apa din Valea Lesului) szpeo­lógiai rezervátum; a Lesu Ursului gyűjtőtó, amely kiválóan alkalmas szabadídős programokra. A kárpáti vad­orgonát (Syringa josikaea) tartalmazó botanikai rezervátum, mely egy ritka endemikus faj és amelyet növény­külön­legességként tartanak számon. A kör­nyező erdőkben természeti ritkaságok lelhetők fel, ezek közé tartozik a hiúz is (Lynx lynx). Biharfüred (Stana de Vale) hegyi üdűlőtelep; a Buteasa Csúcson (1792 m) növényi ritkaságok találhatóak; a környéken a Jadolina és Iedutului vízesések láthatóak, valamint a Csodaforrás (Izvorul Minunilor), amely fontos ás­ványvíz forrás.

   3 útvonal: Fugyivásárhely - Alparia - Surduc (Osorhei-Alparea-Surduc)
   Fugyivásárhely (1 utvonal), Alparea-nárciszerdő, botanikai rezervátum (2ha), Bucuroaia:” Adormirea Maicii Domnului” fatemplom 175. Copacel: népi épí­tészet, falusi gazdaságok, díszes oszlopokkal a bejá­ratnál, Copacel barlang-Surduc, „Adormirea Maicii Domnului” fatemplom 1782.

   4 útvonal: Telegd - Vércsorog - Fasca - Subpiatra (Tileagd - Varciorog - Fasca - Subpiatra)
   Telegd (1 útvonal), Telekus (Tilechus), „Sf. Arhan­gheli” fatemplom 1785-ból, a festet képek 1793-ból valók. Borsa: „Sf. Arhangeli” XVIII századi fatemplom. Vércsorog (Varciorog): „Sf. Arhangeli” fatemplom 1742; az Osoi, Ţiclu-Stan, Copilului barlangok, valamint a szorosban húzodó számos más barlang. Surducel: Biserica Huta, Handrii, Urzicarul Barlangok, Ciungii Chicului és Frantura Surdului zsombolyok, gesztenye­erdő. Fasca: „Sf. Arhangheli” fatemplom, hagyo­mányos építkezési mód és népi szokások, Paraul Fastii Barlang. Subpiatra: Subpiatra barlang, a XVIII. századbeli „Adormirea Maicii Domnului” fatemplom. Határ (Hotar) „Sf. Gheorghe” fa­templom 1714-ból, hagyo­mányos szőttesek és népi szokások.

   5 útvonal: Élesd - Feketeredõ - Sinteu (Alesd - Padurea Neagra - Sinteu)
   Pestes (Pestis): a Piatra Jurcoaiei barlang a Morii völgyben, a Solyomkővári (Cetatea Piatra Şoimului) alatti barlang; „Örömhír” (Buna Vestire) XVIII szá­zadbeli fatemplom; Solyomkővári várrom, 1306. Feketeerdő (Padurea Neagra): az ország legrégibb üveggyára található itt; a Poiana Florilor kastély (jelenleg apa­cazárda) 1891-1894 között épűlt a Ráz (Plopis) hegy­tarján. Sinteu: folklór és néphagyomány őrző ren­dezvények.

WEB-OLDALAK:
www.turismbihor.info
www.apuseniexperience.ro
leosuteu.rdsor.ro/apuseni/p_crai_r.html
www.padureacraiului.dap.ro

     
 
     

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor revine initiatorilor site-ului web.

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana, in Romania cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.